ביקור טכנאי 200

פריצה דלת רב בריחית 250-450

פריצה דלת פנים 100

פתיחת דלת טרוקה 200

החלפת צילינדר 200

החלפת צילינדר (ללא כרטיס) 250-450

החלפת צילינדר (עם כרטיס) 350-600

פתיחת רכב 180-300

שחזור מפתח 150

שכפול מפתח בית 50

שכפול מפתח בית כרטיס 60

שכפול מפתח רכב 60

קידוד מפתח רכב 150 ש״ח

שחזור מפתח רכב 800-1500 ש״ח

שחזור מפתח רכב יוקרה 1100-2500

התקנת דלת פלדה

תיקון דלת פלדה

התקנת דלת פנים

תיקון דלת פנים

המחירים כוללים מע״מ